Nawigacja

Książki – Warszawa

Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1947

  • Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1947

Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1947,  red. Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2018, 732 s., ISBN: 978-83-8098-524-7

Publikacja ukazuje losy najsilniejszej struktury konspiracji antykomunistycznej – Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN. W jego dziejach jak w soczewce skumulowały się wszystkie problemy konspiracji nurtu poakowskiego. Kryzys dowództwa, brak jednolitej, spójnej koncepcji prowadzenia działalności niepodległościowej, faktyczna dobrowolna utrata kontroli nad strukturami terenowymi. Historia Zrzeszenia jawi się w publikacji jako historia koncepcji organizacyjnej wewnętrznie sprzecznej, która w Obszarze Centralnym nigdy nie doczekała się pełnej realizacji.

To wreszcie historia tysięcy bohaterskich konspiratorów, dla których kolejne organizacyjne przekształcenia w praktyce nie miały żadnego znaczenia. Liczyła się natomiast potrzeba walki o niepodległą Polskę pod znakami nieistniejącej już Armii Krajowej.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956”.

 


IPNtv: Promocja książki Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1957 – 1 marca 2019

 

Gdzie kupić publikacje:

Warszawa

do góry