Nawigacja

Aktualności

Konferencja edukacyjna „Historia Ruchu Oporu Armii Krajowej – przyczynek do budowy patriotyzmu lokalnego” – Mława, 13 maja 2022

W piątek 13 maja 2022 r. Instytut Pamięci Narodowej IPN w Warszawie i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie zorganizowały konferencję edukacyjną  „Historia Ruchu Oporu Armii Krajowej – przyczynek do budowy patriotyzmu lokalnego”.

W spotkaniu wzięli udział m.in. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie i zainteresowani mieszkańcy Maławy. 

Jego celem było kształtowanie świadomości obywatelskiej, formowanie postaw patriotycznych, nabycie wiedzy o swoim regionie i mieście oraz modelowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych.

 

Program:

13.00–13.15

Otwarcie konferencji, przywitanie gości – mgr Jolanta Bem, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

13.15–14.15

Historia ROAK – przyczynek do budowy patriotyzmu lokalnego dr Tomasz Łabuszewski (naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie), dr Kazimierz Krajewski

14.15–14.45

Izba Pamięci Strzelecka 8 w Warszawie – dr Tomasz Łabuszewski

14.45–15.00

Przerwa na kawę

15.00–15.30

Prezentacja oferty edukacyjnej IPN Oddział w Warszawie – mgr Andrzej Kryński (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie)

15.30–15.45

Prezentacja oferty Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie – mgr Barbara Zaborowska, dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej  w  Mławie

15.45–16.00

Dyskusja, zamknięcie konferencji.

 

 

 

do góry