Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Powiat Mińsk Mazowiecki w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych 1944-1956” – Mińsk Mazowiecki, 12 marca 2024

12 marca 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbędzie się konferencja „Powiat Mińsk Mazowiecki w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” (w ramach projekt naukowego „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956”).

Jej organizatorem jest Oddział IPN w Warszawie, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.

Sesja naukowa będzie poświęcona pierwszej dekadzie rządów komunistycznych w powiecie Mińsk Mazowiecki.

Docelowo planowane jest opublikowanie tomu pokonferencyjnego.

Podczas spotkania referenci przedstawią wyniki badań w postaci referatów. Podjęta przez historyków problematyka badawcza ukazuje zupełnie nieznane i dotychczas przemilczane karty najnowszej historii Polski w skali omawianego powiatu.

Referaty  historyków będą dotyczyć szeregu zagadnień biorąc za główny cel zobrazowanie instalowania dyktatury  komunistycznej w powiecie.

Prezentowane  referaty ukażą z jednej strony skalę represji wobec podziemia niepodległościowego i społeczeństwa, z drugiej zaś siłę oporu miejscowej ludności i struktur konspiracyjnych.

Dotyczyć będą następujących zagadnień badawczych:  „Podziemie Niepodległościowe”, Działalność operacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego”,  „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (Struktury i ludzie), „Partia komunistyczna”, „Wieś w polityce władz komunistycznych”,  „Represje wobec kościoła katolickiego”,  „Straty osobowe podziemia niepodległościowego”.

Patronat medialny nad konferencją objęły: Katolickie Radio Podlasie, tygodnik Idziemy, portal podlasie24.pl., portal Historykon.pl.

PROGRAM

11.00–11.10 Otwarcie konferencji
dr Tomasz Łabuszewski, Dyrektor Oddziału IPN w Warszawie

11.10–12.55 Panel I (prowadzenie Leszek Celej, dyrektor MZM w Mińsku Mazowieckim)

11.10–11.40 dr Damian Sitkiewicz – Podziemie Niepodległościowe w powiecie Mińsk Mazowiecki

11.40–12.10 dr Rafał Roguski – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim (struktury i ludzie)

12.10–12.40 dr Konrad Rokicki – Partia komunistyczna w powiecie Mińsk Mazowiecki

12.40–12.55 Dyskusja

12.55–13.15 Przerwa na kawę

13.15–15.00 Panel II (prowadzenie dr Damian Sitkiewicz)

13.15–13.45 dr Lilla Kłos – Wieś w polityce władz komunistycznych w powiecie Mińsk Mazowiecki

13.45–14.15 Tomasz Adamczak – Represje wobec kościoła katolickiego w powiecie Mińsk Mazowiecki

14.15–14.45 dr Wiesław Charczuk – Straty osobowe podziemia niepodległościowego w powiecie Mińsk Mazowiecki

14.45–15.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji

 

 

do góry