Nawigacja

Aktualności

„Administracja Zmilitaryzowana Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej” – wykład online w ramach cyklu „Warszawskie wędrówki z historią” – IPNtv

Czym była administracja zmilitaryzowana? W jakim celu w strukturach konspiracyjnej armii powołano administrację o charakterze zmilitaryzowanym? Jakimi problemami się w niej zajmowano? Czy wiadomym jest, iż pod tę strukturę podlegały brygady wywiadowcze? Jak pracowała kadra tej komórki  i jakie wykonywała zadania? Co wspólnego miała z Delegaturą Rządu na Kraj i jej agendami na szczeblu wojewódzkim?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wykładu online z cyklu „Warszawskie wędrówki z historią”.

Dr Damian Sitkiewicz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie prezentuje temat „Administracja Zmilitaryzowana Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej.

Obszar Warszawski to struktura terytorialna Armii Krajowej, działająca w czasie okupacji niemieckiej i we wczesnej fazie okupacji sowieckiej, obejmująca ponad dwadzieścia powiatów województwa warszawskiego w ich przedwojennych granicach. Obszarem Warszawskim Armii Krajowej dowodził komendant wraz z podzielonym na siedem wydziałów sztabem.

Każdemu z nich przydzielono odpowiednie kompetencje, np. oddział I zajmował się sprawami organizacyjno-prawnymi, V – łącznością. Ostatni z nich – VII to Wydział Wojskowy. I to właśnie jego pracownicy tworzyli w Obszarze Warszawskim Administrację Zmilitaryzowaną. Na czele wydziału stał dr Włodzimierz Otocki „Jacek”, przedwojenny wicestarosta kutnowski. W ramach struktury zajmowano się szerokim spectrum zagadnień, takich jak: bezpieczeństwo (brygady wywiadowcze), wymiar sprawiedliwości, praca i zdrowie, przemysł i handel, rolnictwo oraz komunikacja i telekomunikacja. Rola tej struktury, jej zakres kompetencji nie zostały dostatecznie zbadane. Warto pokusić się o ujęcie prozopograficzne. Wszystkie te zagadnienia nadal czekają na „swojego badacza”.

 Cykl „Warszawskie wędrówki z historią” organizowany jest przez Oddział IPN w Warszawie w Izbie Pamięci przy ul. Strzeleckiej 8.
Kolejne odcinki prezentujemy w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 17.00 na IPNtv.

Następny wykład odbędzie się 21 maja 2024 r.

 

 

do góry