Nawigacja

Komunikaty

Wyrok wobec byłego funkcjonariusza Departamentu IV MSW

Anna Cisek
Data publikacji 24.06.2021

Warszawa, dnia 24 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy Jana W. – b. funkcjonariusza Departamentu IV MSW, oskarżonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie o bezprawne usunięcie z miejsca pełnienia służby w SB dokumentów i zdjęć zawierających informacje z zakresu działania Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiącego występek określony w art. 54 ust. 1  ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wyrokiem z dnia 23 czerwca 2021 r. uznał go za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i  wymierzył karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz grzywnę w rozmiarze 100 stawek dziennych po 20 zł. każda.

Sąd zadysponował ponadto zabezpieczonymi w sprawie dokumentami archiwalnymi postanawiając o ich przekazaniu do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.  

W toku śledztwa prowadzonego w tej sprawie przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zabezpieczono m.in. materiały Służby Bezpieczeństwa dokumentujące czynności operacyjne z przebiegu obserwacji oraz z pracy z osobowymi źródłami informacji.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny.

prok. Marcin Gołębiewicz
Naczelnik Oddziałowej Komisję Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

do góry