Nawigacja

Konkursy historyczne

WARSZAWA: Finał konkursu „Wyzwolenie? 1945” – 2 czerwca 2015

Konkurs „Wyzwolenie? 1945, którego celem była odpowiedź napytanie, jak społeczność Mazowsza postrzegała wkroczenie Armii Czerwonej w1944/45 r. i czy koniec II wojny światowej oznaczał zwycięstwo Polski,został rozstrzygnięty. We wtorek 2 czerwca br. w Centrum Edukacyjnym IPNPrzystanek Historia Komisja Konkursowa ogłosiła zwycięzców. Wybór nie byłłatwy. Jak podkreślił dr Tomasz Łabuszewski, pomysłodawca konkursu  „Chcieliśmy poprzez ten konkurs pokazaćmłodzieży możliwość pozyskiwania nowych źródeł wiedzy w postaci relacjiostatnich już żyjących świadków (...). Chcieliśmy, aby młodzież zderzyła się zwielorakością ocen i skonfrontowała je zwiedzą historyczną. Na pewno trzeba ich pochwalić za determinację dotarcia doświadków i za pewną umiejętność wyciągania wniosków wynikających z różnejdostępności do źródeł. Rezultaty były generalnie naprawdę na wysokim poziomie”.

Wszystkie finałowe prace były krótkimi filmami  z relacjami świadków historii.

Pierwsze miejsce zajęły uczennice LO im. M. Kopernika wOstrowi Mazowieckiej Joanna Tyl, Patrycja Skłodowska, drugie NataliaCienkowska, Natalia Górska, Piotr Kwiatkowski z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku,a trzecie  Mariusz Amroziak, KacperChojecki, Julian Miecznikowski z Zespołu Szkół nr 6 w Płocku. Wyróżnienieotrzymał Bartosz Wojciechowski z Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół z OddziałamiDwujęzycznymi im. W. Jagiełły w Płocku.

Uczniowie (finałowa dziesiątka) prezentując swoje praceopowiadali m.in o wrażeniach i trudnościach z jakim spotkali się w trakcieprzygotowywania materiału. Wszyscy zgodnie podkreślali, że najtrudniejsze byłoznalezienie bezpośredniego świadka i następnie zachęcenie do rozmowy przedkamerą, a w niektórych przypadkach przekonanie, że nic nie grozi za podzieleniesię swoją wiedzą, opinią i doświadczeniem. Finaliści przyznali, żeforma poznawania przeszłości poprzez bezpośredni kontakt z żyjącymi świadkamijest znacznie ciekawsza, niż przyswajanie suchych faktów z podręcznika. Dla wielu zachętę stanowił tytuł konkursu „Wyzwolenie? 1945”,który jest intrygujący, niejednoznaczny i zmuszający do refleksji.

* * *

Konkurs „Wyzwolenie? 1945” skierowany był do uczniów szkółgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim.

Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania: jakmiejscowa społeczność postrzegała zajęcie przez Armię Czerwoną Mazowsza iPodlasia w 1944/45 r.? Czy koniec II wojny światowej oznaczał pełne zwycięstwoPolski?

Pomocą mogła być nagrana i spisana relacja świadka historiialbo opracowane ankiety obejmujące 15–20 osób. W historii mówionej największeznaczenie ma ludzka pamięć o wydarzeniach, których byliśmy świadkami. Udział wkonkursie był  możliwością stworzenia iopracowania własnego źródła historycznego, a także pogłębienia wiedzyhistorycznej o swoim regionie.

                                      

Wojewoda Mazowiecki     Marszałek Województwa Mazowieckiego

Patronat medialny:

do góry