Nawigacja

Książki – Warszawa

Działalność Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawę (1944–1954)

Elżbieta Kowalczyk, Katarzyna Pawlicka, Działalność Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawę (1944–1954), Warszawa 2011, 656 s. (seria „Warszawa nie?pokonana”, tom III)

Prezentowana książka jest kolejnym tomem cyklu wydawniczego „Warszawa nie?pokonana”, przygotowanym przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Autorki zwracają uwagę na sposób instalowania się stołecznej „bezpieki” w ruinach Warszawy, na jej oryginalną strukturę oraz na różne aspekty działalności. Na opracowanie składa się również obszerny zbiór dokumentów, które są ważnym zapisem oporu społeczności stolicy na każdym z możliwych pół aktywności publicznej. Obydwie części obejmują cały okres działalności UBP na m.st. Warszawę – od późnej jesieni 1944 r. aż do jego likwidacji w grudniu 1954 r. Opracowanie nie tylko przybliża pracę Urzędu, ale też rzuca światło na sytuację i atmosferę panującą w stolicy na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w.

Książka uhonorowana dyplomem w konkursie na najlepsze Varsaviana 2011/2012 – Warszawa, 8 października 2012

SPIS TREŚCI

Wstęp

Elżbieta Kowalczyk
1. Przybysze ze Wschodu

Elżbieta Kowalczyk
2. Początki UBP na m.st. Warszawę

Elżbieta Kowalczyk
3. Struktura i kadry UBP na m.st. Warszawę
          Struktura UBP na m.st. Warszawę
          Struktura wybranych Wydziałów UBP na m.st. Warszawę
          Kadry UBP na m.st. Warszawę

Elżbieta Kowalczyk
4. UBP na m.st. Warszawę w walce z podziemiem zbrojnym i politycznym

Katarzyna Pawlicka
5. UBP na m.st. Warszawę wobec PSL

Katarzyna Pawlicka
6. Działania UBP na m.st. Warszawę wobec socjalistów

Katarzyna Pawlicka
7. Kontrola środowiska robotniczego

Katarzyna Pawlicka
8. Stołeczna „bezpieka” w walce z Kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi
          Rozpoznanie przeciwnika
          Przełom 1949 roku
          Działania wobec księży diecezjalnych
          Stołeczna „bezpieka” wobec stowarzyszeń katolickich
          Księża niezłomni w walce o młodzież
          Działania wobec zgromadzeń zakonnych
          Agentura
          Stołeczna „bezpieka” wobec innych wyznań
          Działania wobec ewangelików
          Podsumowanie

Elżbieta Kowalczyk
Zakończenie

oprac. Elżbieta Kowalczyk
Dokumenty

Spis dokumentów

Obsada stanowisk kierowniczych w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawę (1944–1954)

Wykaz skrótów

Spis tabel

Bibliografia

Indeks osób

do góry