Nawigacja

Książki – Warszawa

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 4: Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 4: Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, red. Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamięci Narodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2011, 784 s. + wkładka zdjęciowa

Nakład wyczerpany

Książka „Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” to czwarty już tom z regionalnej serii „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956” (teren opisany w książce wchodzi obecnie w skład dwóch powiatów – Siedlce i Łosice). Podjęte przez zespół historyków Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej badania ukazują zapomniane karty najnowszej historii Polski. Na opisywanym terenie mamy do czynienia z niezwykle interesującymi zjawiskami – takimi jak wielość inicjatyw organizacyjnych podziemia niepodległościowego, udział żołnierzy obozu narodowego w strukturach poakowskich (w Zrzeszeniu WiN), zadziwiająca długotrwałość oporu stawianego przez podziemie komunistom oraz szerokie poparcie udzielane przez społeczeństwo „ostatnim leśnym”. Przedstawiony w niniejszym tomie materiał pokazuje skalę oporu społeczeństwa Ziemi Siedleckiej i skalę represji zastosowanych przez komunistów.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Podziemie niepodległościowe w powiecie Siedlce po 1944 roku
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

Kalendarium ważniejszych działań zbrojnych podziemia niepodległościowego na terenie powiatu Siedlce (X 1944 – XII 1954) 
Kazimierz Krajewski

do góry